Vật liệu hấp thụ nước tốt nhất – xử lý nước thải (video)

Giới thiệu

Video này nói về vật liệu hấp thụ nước – natri polyacrylate. Vật liệu thấm này hiện là giải pháp xử lý nước thải hiệu quả nhất về chi phí.

Trong video, quá trình hấp thụ nước thải bằng vật liệu được mô phỏng.


Mua sản phẩm SAP hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết ▼

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Plane.